مهندس محمدپارسا خلخالی

زمانبندی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
8-10 - - - - - - -
10-12 - - - - - - -
12-14 - - مشاور مشاور مشاور مشاور -
14-16 - - مشاور مشاور مشاور مشاور -
16-18   - مشاور مشاور مشاوره مشاور -
18-20 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور -
20-22 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور -

 

مشخصات تحصیلی و شغلی:

  • کارشناسی ارشد: مهندسی پزشکی - مهندسی بافت (دانشگاه تهران)
  •  کارشناسی: مهندسی مواد (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران) 

مشاوره و آموزش در زمینه نرم افزارهای تخصصی:

  • مشاوره و آموزش در زمینه مجموعه نرم افزارهای Microsoft office

مشاوره و آموزش تحصیلی - دانشگاهی:

  • مشاوره تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی مواد و بیومواد