توجه: زمانهای اعلام شده در جدول زیر زمان پیشنهادی مشاور است. در بقیه زمانها شما می توانید با مشاور مورد نظر تماس گرفته و در صورت پاسخگو بودن مشاور سوال خود را مطرح نمائید. 

زمانبندی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
8-10 - مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره -
10-12 - مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره -
12-14 - مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره - -
14-16 مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره - -
16-18 مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره -
18-20 - مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره - -
20-22 مشاوره مشاوره مشاوره - - - -

 

مشخصات تحصیلی و شغلی:

  • مشاور تحصیلی در موسسه های آموزشی مختلف
  • دکترای تخصصی: مهندسی مکانیک (دانشگاه تربیت مدرس)
  • کارشناسی ارشد: مهندسی انرژی-سیستم های انرژی (دانشگاه تهران)
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک (دانشگاه تهران)

مشاوره و آموزش در زمینه نرم افزارهای تخصصی:

  • مشاوره و آموزش در زمینه تحلیل مسائل به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) با استفاد از نرم افزارهای ANSYS FLUENT و GAMBIT
  • مشاوره و آموزش نرم افزارهای MATLAB و  FORTRAN

مشاوره و آموزش تحصیلی - دانشگاهی:

  • مشاوره تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان
  • مشاوره در زمینه نگارش و چاپ مقاله ISI
  • مشاوره در خصوص چگونگی ثبت اختراع
  • مشاوره در زمینه چاپ کتاب به ویژه در حوزه مهندسی انرژی