مهندس شهره سلطانی

زمانبندی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
8-10 - مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور -
10-12 - مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور -
12-14 - مشاور مشاور مشاور مشاور - -
14-16 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور - -
16-18 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاوره مشاور -
18-20 - مشاور مشاور مشاور مشاور - -
20-22 مشاور مشاور مورشا - - - -

 

مشخصات تحصیلی و شغلی:

  • مشاور تحصیلی در موسسه های آموزشی مختلف
  • کارشناسی ارشد: مهندسی انرژی (سیستم های انرژی) (دانشگاه تهران)
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک (دانشگاه تهران)

مشاوره و آموزش در زمینه نرم افزارهای تخصصی:

  • مشاوره مشاوره و آموزش در زمینه تحلیل مسائل به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) با استفاد از نرم افزارهای ANSYS FLUENT و GAMBIT
  • مشاوره و آموزش نرم افزارهای MATLAB و  FORTRAN

مشاوره و آموزش تحصیلی - دانشگاهی:

  • مشاوره مشاوره تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان
  • مشاوره در زمینه نگارش و چاپ مقاله ISI
  • مشاوره در خصوص چگونگی ثبت اختراع
  • مشاوره در زمینه چاپ کتاب به ویژه در حوزه مهندسی انرژی