مهندس حمید گرشاسبی

زمانبندی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
8-10 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور
10-12 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور
12-14 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور
14-16 مشاور مشاور مشاور مشاور - مشاور مشاور
16-18 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاوره مشاور مشاور
18-20 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور
20-22 - - - - - - -

 

مشخصات تحصیلی و شغلی:

  • دانشجوی دکتری (مهندسی کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی) (دانشگاه زابل)
  • کارشناسی ارشد (مهندسی کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی) (دانشگاه علوم و تحقیقات)

مشاوره و آموزش در زمینه نرم افزارهای تخصصی:

  • مشاوره و آموزش در زمینه مجموعه نرم افزارهای Microsoft Office ازجمله Excel، Word و Powerpoint

مشاوره و آموزش تحصیلی - دانشگاهی:

  • مشاوره و آموزش دروس رشته مهندسی کشاورزی ازجمله مهندسی ژنتیک و کشاورزی
  • مشاوره در زمینه انتخاب رشته به دانش آموزان و دانشجویان
  • مشاوره و آموزش جهت چاپ مقالات داخلی و خارجی

مشاوره در زمینه پروژه های صنعتی:

  • دارای 20سال سابقه فعالیت در زمینه کشاورزی و زراعت و انواع کود و سم به کشاورزان

مشاوره در زمینه های عمومی:

  • قالی بافی ترک