دکتر رقیه قاسم پور

زمانبندی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
8-10 - - - - - - -
10-12 - - - - - - -
12-14 - - - - - - -
14-16 - - - - - - -
16-18 - - - - - - -
18-20 - - - - - - -
20-22 - - - - - - -

 

مشخصات تحصیلی و شغلی:

  • استادیار دانشگاه تهران (گروه انرژی های نو و محیط زیست)
  • دکترای تخصصی: نانوفناوری (دانشگاه صنعتی شریف)
  • کارشناسی ارشد: فیزیک حالت جامد (دانشگاه الزهرا (س)

مشاوره و آموزش تحصیلی - دانشگاهی:

  • فعالیت های انجام شده در خصوص عناوین زیر در فایل رزومه موجود در سایت دانشگاه تهران (دانشکده علوم و فنون نوین) به آدرس http://fnst.ut.ac.ir/~ghasempour.r  تقدیم حضور می گردد.
  • راهنمایی پایان نامه
  •  کتب تالیف
  • مقالات ملی / بین المللی
  • همایش های ملی / بین المللی