مهندسی شیمی

مهندس صابر  آشوری
مهندس صابر آشوری

کارشناسی ارشد-مهندسی پایپینگ (Piping)-هیئت علمی-مدیرعامل موسسه فلات قاره
مهندس محمد  دانش مهر
مهندس محمد دانش مهر

کارشناسی ارشد مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي شريف-مدیر مهندسی پروژه-مدیر واحد فرایند