مهندسی مواد و متالوژی

مهندس صابر  آشوری
مهندس صابر آشوری

کارشناسی ارشد-مهندسی پایپینگ (Piping)-هیئت علمی-مدیرعامل موسسه فلات قاره
مهندس محمدپارسا  خلخالی
مهندس محمدپارسا خلخالی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-دانشگاه تهران