مهندسی مواد و متالوژی

مهندس صابر  آشوری
مهندس صابر آشوری

کارشناسی ارشد-مهندسی پایپینگ (Piping)-هیئت علمی-مدیرعامل موسسه فلات قاره