عمومی

مهندس مهدی صالحی
مهندس مهدی صالحی

کارشناس مهندسی مکانیک-مشاوره تعمیر و نگهداری هواپیما-مدرس و ارزیاب زبان انگلیسی
مهندس کیانا رحمانی
مهندس کیانا رحمانی

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی-مدرس-مهندس خرید تجهیزات دوار (Rotary Equipment)-دانشگاه تهران
جناب آقای اکبر  وکیلی تجره
جناب آقای اکبر وکیلی تجره

کارشناس فنی سامانه های نرم افزاری-مشاوره تحصیلی

جناب آقای هادی  خورسندی آشتیانی
جناب آقای هادی خورسندی آشتیانی

کارشناس کشاورزی-پرورش توت فرنگی و خیار
سرکار خانم پریناز  بهیم
سرکار خانم پریناز بهیم

کارشناس تربیت بدنی-رشته های تیراندازی، والیبال، هندبال، بدنسازی
مهندس ملیکا  دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

کارشناسی ارشد مهندسی برق-مشاوره ساخت سلول خورشیدی (فتوولتائیک)-مشاوره تحصیلی-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی