نرم افزار تخصصی

مهندس حسین مشهدی
مهندس حسین مشهدی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-مدرس و کارشناس مهندسی پروژه های صنعتی
مهندس مهدی صالحی
مهندس مهدی صالحی

کارشناس مهندسی مکانیک-مشاوره تعمیر و نگهداری هواپیما-مدرس و ارزیاب زبان انگلیسی
مهندس امین  حسینی آشتیانی
مهندس امین حسینی آشتیانی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-کارشناس فنی سرویس های مایکروسافتی، HP، مجازی سازی، پشتیبانی Helpdesk

مهندس بابک بهادری
مهندس بابک بهادری

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت-کارشناس طراحی و محاسبات روشنایی-مهندسی خرید تجهیزات الکتریکال
مهندس پدرام دشتی گوهری
مهندس پدرام دشتی گوهری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-مدرس و مهندس تجهیزات ثابت (Fix Equipment)
مهندس کیانا رحمانی
مهندس کیانا رحمانی

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی-مدرس-مهندس خرید تجهیزات دوار (Rotary Equipment)-دانشگاه تهران

جناب آقای اکبر وکیلی تجره
جناب آقای اکبر وکیلی تجره

کارشناس فنی سامانه های نرم افزاری-مشاوره تحصیلی
مهندس حمید غریبی
مهندس حمید غریبی

کارشناسی ارشد مکاترونیک-مدیر مهندسی خطوط تولید
مهندس مونا عبداله زاده اکبری
مهندس مونا عبداله زاده اکبری

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت- کارشناس طراحی و محاسبات روشنایی-مهندسی خرید تجهیزات الکتریکال

مهندس رضا مسعودی آشتیانی
مهندس رضا مسعودی آشتیانی

کارشناسی ارشد مهندسی برق-کارشناس شبکه، دوربین، سانترال، پست برق، دیزل
مهندس صابر آشوری
مهندس صابر آشوری

کارشناسی ارشد-مهندسی پایپینگ (Piping)-هیئت علمی-مدیرعامل موسسه فلات قاره
مهندس مجید محمد شریفی
مهندس مجید محمد شریفی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-مدرس و مهندس تجهیزات ثابت (Fix Equipment)

مهندس محمد دانش مهر
مهندس محمد دانش مهر

کارشناسی ارشد مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي شريف-مدیر مهندسی پروژه-مدیر واحد فرایند
مهندس حمید گرشاسبی
مهندس حمید گرشاسبی

دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی-مشاوره تحصیلی
دکتر شهره سلطانی
دکتر شهره سلطانی

دکتری تخصصی مهندسی مکانیک-دانشگاه تربیت مدرس-مهندسی انرژی دانشگاه تهران-مشاوره تحصیلی

مهندس مرضیه ثابت
مهندس مرضیه ثابت

کارشناسی مهندسی برق-مشاوره تحصیلی-دانشگاه تهران
مهندس محمدپارسا خلخالی
مهندس محمدپارسا خلخالی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-دانشگاه تهران
مهندس محمد داورفرا
مهندس محمد داورفرا

مهندسی مکانیک- کارشناس پایپینگ (Piping)