دروس دانشگاهی و تحصیلی

مهندس حسین مشهدی
مهندس حسین مشهدی

- نرم افزارهای تخصصی - سیستم های انرژِی پروژه های صنعتی - سیستم های انرژِی
مهندس مهدی صالحی
مهندس مهدی صالحی

- نرم افزارهای تخصصی - سیستم های انرژِی پروژه های صنعتی - سیستم های انرژِی عمومی - گردشگری
مهندس امین آشتیانی حسینی
مهندس امین آشتیانی حسینی

پروژه های صنعتی - صنایع

مهندس بابک بهادری
مهندس بابک بهادری

نرم افزارهای تخصصی - شیمی پروژه های صنعتی - شیمی
مهندس پدرام دشتی
مهندس پدرام دشتی

نرم افزارهای تخصصی - سیستم های انرژِی پروژه های صنعتی - سیستم های انرژِی دروس دانشگاهی و تحصیلی - سیستم های انرژِی
مهندس اکبر وکیلی تجره
مهندس اکبر وکیلی تجره

دروس دانشگاهی و تحصیلی - ریاضی نرم افزارهای تخصصی - صنایع پروژه های صنعتی - صنایع

مهندس محمد بلوتی وند
مهندس محمد بلوتی وند

پروژه های صنعتی - سیستم های انرژِی
مهندس یاور شرفی
مهندس یاور شرفی

دروس دانشگاهی و تحصیلی - شیمی پروژه های صنعتی - فیزیک
مهندس حمید غریبی
مهندس حمید غریبی

پروژه های صنعتی - عمران نرم افزارهای تخصصی - عمران

مهندس محمد حسین رضایی
مهندس محمد حسین رضایی

دروس دانشگاهی و تحصیلی - زبان دروس دانشگاهی و تحصیلی - مهندسی شیمی
مهندس مسعود رمضانی
مهندس مسعود رمضانی

پروژه های صنعتی - سیستم های انرژِی عمومی - زبان

 نازنین ضرغامی
نازنین ضرغامی

پروژه های صنعتی - برق الکترونیک
دکتر علی خطیبی
دکتر علی خطیبی

پروژه های صنعتی - انرژی پروژه های صنعتی - مکانیک
مهندس مونا عبداله زاده اکبری
مهندس مونا عبداله زاده اکبری

نرم افزارهای تخصصی - شیمی پروژه های صنعتی - شیمی

مهندس رضا مسعودی آشتیانی
مهندس رضا مسعودی آشتیانی

دروس دانشگاهی و تحصیلی - برق الکترونیک نرم افزارهای تخصصی - برق الکترونیک پروژه های صنعتی - برق الکترونیک
پریناز بهیم
پریناز بهیم

عمومی - تربیت بدنی
دکتر فاطمه راضی آستارایی
دکتر فاطمه راضی آستارایی

دروس دانشگاهی و تحصیلی - زبان

دکتر رقیه قاسم پور
دکتر رقیه قاسم پور

دروس دانشگاهی و تحصیلی - زبان دروس دانشگاهی و تحصیلی - مهندسی شیمی
مهندس صابر آشوری
مهندس صابر آشوری

- نرم افزارهای تخصصی - سیستم های انرژِی پروژه های صنعتی - سیستم های انرژِی
مهندس مجید محمد شریفی
مهندس مجید محمد شریفی

- نرم افزارهای تخصصی - سیستم های انرژِی پروژه های صنعتی - سیستم های انرژِی

مهندس محمد دانش مهر
مهندس محمد دانش مهر

نرم افزارهای تخصصی - مواد پروژه های صنعتی - مواد
مهندس حمید گرشاسبی
مهندس حمید گرشاسبی

دروس دانشگاهی و تحصیلی - شیمی پروژه های صنعتی - فیزیک نرم افزارهای تخصصی - فیزیک عمومی - قالی بافی
مهندس جواد ملکوتی خواه
مهندس جواد ملکوتی خواه

دروس دانشگاهی و تحصیلی - فیزیک پروژه های صنعتی - مواد دروس دانشگاهی و تحصیلی - مهندسی شیمی پروژه های صنعتی - کامپیوتر

مهندس شهره سلطانی
مهندس شهره سلطانی

- نرم افزارهای تخصصی - سیستم های انرژِی دروس دانشگاهی و تحصیلی - سیستم های انرژِی نرم افزارهای تخصصی - منابع طبیعی
دکتر حمید ساعتی
دکتر حمید ساعتی

دروس دانشگاهی و تحصیلی - مکاترونیک پروژه های صنعتی - تربیت بدنی
مرضیه ثابت
مرضیه ثابت

دروس دانشگاهی و تحصیلی - برق الکترونیک نرم افزارهای تخصصی - برق الکترونیک

مهندس محمدپارسا خلخالی
مهندس محمدپارسا خلخالی

دروس دانشگاهی و تحصیلی - مواد نرم افزارهای تخصصی - مواد
مهندس ملیکا دولت دوست خطبه سرا
مهندس ملیکا دولت دوست خطبه سرا

دروس دانشگاهی و تحصیلی - برق الکترونیک عمومی - آشپزی
امیر سخن صفت
امیر سخن صفت

دروس دانشگاهی و تحصیلی - مکاترونیک

گفتگو آنلاین

پشتیبانی آنلاین

همیشه در کنار شما هستیم
سلام، سوالی دارید بفرمایید.