دروس دانشگاهی

مهندس حسین مشهدی
مهندس حسین مشهدی

سیستم های انرژِی | سیستم های انرژِی
مهندس مهدی صالحی
مهندس مهدی صالحی

نرم افزار-پروژه تخصصی-عمومی

مهندس بابک بهادری
مهندس بابک بهادری

شیمی | شیمی
مهندس پدرام دشتی
مهندس پدرام دشتی

سیستم های انرژی - زبان

مهندس محمد بلوتی وند
مهندس محمد بلوتی وند

سیستم های انرژِی
مهندس یاور شرفی
مهندس یاور شرفی

شیمی | فیزیک
مهندس حمید غریبی
مهندس حمید غریبی

عمران | عمران

مهندس محمد حسین رضایی
مهندس محمد حسین رضایی

زبان | مهندسی شیمی
مهندس مسعود رمضانی
مهندس مسعود رمضانی

سیستم های انرژِی | زبان

 نازنین ضرغامی
نازنین ضرغامی

برق الکترونیک
دکتر علی خطیبی
دکتر علی خطیبی

انرژی | مکانیک

مهندس رضا مسعودی آشتیانی
مهندس رضا مسعودی آشتیانی

برق الکترونیک | برق الکترونیک | برق الکترونیک
پریناز بهیم
پریناز بهیم

تربیت بدنی

دکتر رقیه قاسم پور
دکتر رقیه قاسم پور

زبان | مهندسی شیمی
مهندس صابر آشوری
مهندس صابر آشوری

| سیستم های انرژِی | سیستم های انرژِی
مهندس مجید محمد شریفی
مهندس مجید محمد شریفی

| سیستم های انرژِی | سیستم های انرژِی

مهندس حمید گرشاسبی
مهندس حمید گرشاسبی

شیمی | فیزیک | فیزیک | قالی بافی
مهندس جواد ملکوتی خواه
مهندس جواد ملکوتی خواه

دروس دانشگاهی | فیزیک | مهندسی شیمی | پروژه های صنعتی | مواد | کامپیوتر

مهندس شهره سلطانی
مهندس شهره سلطانی

سیستم های انرژِی | نرم افزار تخصصی | سیستم های انرژِی | منابع طبیعی
دکتر حمید ساعتی
دکتر حمید ساعتی

دروس دانشگاهی | مکاترونیک | پروژه های صنعتی | تربیت بدنی
مرضیه ثابت
مرضیه ثابت

دروس دانشگاهی | برق الکترونیک

مهندس ملیکا دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

برق الکترونیک-دانشگاه شریف
مهندس افشین طاهری
مهندس افشین طاهری

مکاترونیک- دانشگاه امیرکبیر