مهندسی مکانیک

مهندس حسین  مشهدی
مهندس حسین مشهدی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-مدرس و کارشناس مهندسی پروژه های صنعتی
مهندس پدرام  دشتی گوهری
مهندس پدرام دشتی گوهری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-مدرس و مهندس تجهیزات ثابت (Fix Equipment)
مهندس کیانا رحمانی
مهندس کیانا رحمانی

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی-مدرس-مهندس خرید تجهیزات دوار (Rotary Equipment)-دانشگاه تهران

مهندس حمید  غریبی
مهندس حمید غریبی

کارشناسی ارشد مکاترونیک-مدیر مهندسی خطوط تولید
مهندس صابر  آشوری
مهندس صابر آشوری

کارشناسی ارشد-مهندسی پایپینگ (Piping)-هیئت علمی-مدیرعامل موسسه فلات قاره
مهندس مجید  محمد شریفی
مهندس مجید محمد شریفی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-مدرس و مهندس تجهیزات ثابت (Fix Equipment)

دکتر شهره  سلطانی
دکتر شهره سلطانی

دکتری تخصصی مهندسی مکانیک-دانشگاه تربیت مدرس-مهندسی انرژی دانشگاه تهران-مشاوره تحصیلی
مهندس تهمینه سخن صفت
مهندس تهمینه سخن صفت

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی- دانشگاه تهران- مدیر پروژه سیستم انرژی