مهندسی مکانیک

مهندس حسین  مشهدی
مهندس حسین مشهدی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-مدرس و کارشناس مهندسی پروژه های صنعتی
مهندس مهدی صالحی
مهندس مهدی صالحی

کارشناس مهندسی مکانیک-مشاوره تعمیر و نگهداری هواپیما-مدرس و ارزیاب زبان انگلیسی
مهندس پدرام  دشتی گوهری
مهندس پدرام دشتی گوهری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-مدرس و مهندس تجهیزات ثابت (Fix Equipment)

مهندس کیانا رحمانی
مهندس کیانا رحمانی

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی-مدرس-مهندس خرید تجهیزات دوار (Rotary Equipment)-دانشگاه تهران
مهندس محمد  بلوتی وند
مهندس محمد بلوتی وند

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-مهندس ناظر پایه 1 نظام مهندسی-کارشناس رسمی دادگستری نظام مهندسی
مهندس حمید  غریبی
مهندس حمید غریبی

کارشناسی ارشد مکاترونیک-مدیر مهندسی خطوط تولید

مهندس مسعود  رمضانی
مهندس مسعود رمضانی

مدیر مهندسی مکانیک-جوشکاری، برشکاری، تراشکاری-تامین تجهیزات مکانیکی-دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس صابر  آشوری
مهندس صابر آشوری

کارشناسی ارشد-مهندسی پایپینگ (Piping)-هیئت علمی-مدیرعامل موسسه فلات قاره
مهندس مجید  محمد شریفی
مهندس مجید محمد شریفی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-مدرس و مهندس تجهیزات ثابت (Fix Equipment)