مهندسی کامپیوتر

مهندس امین   حسینی آشتیانی
مهندس امین حسینی آشتیانی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-کارشناس فنی سرویس های مایکروسافتی، HP، مجازی سازی، پشتیبانی Helpdesk
جناب آقای اکبر  وکیلی تجره
جناب آقای اکبر وکیلی تجره

کارشناس فنی سامانه های نرم افزاری-مشاوره تحصیلی
دکتر علی  خطیبی
دکتر علی خطیبی

دکترای تخصصی مهندسی سیستم های انرژی-دانشگاه تهران-مشاور پروژه های انرژی های تجدیدپذیر