مهندسی شیمی

مهندس محمد حسین  رضایی
مهندس محمد حسین رضایی

زبان | مهندسی شیمی
دکتر رقیه  قاسم پور
دکتر رقیه قاسم پور

زبان | مهندسی شیمی
مهندس جواد  ملکوتی خواه
مهندس جواد ملکوتی خواه

دروس دانشگاهی | فیزیک | مهندسی شیمی | پروژه های صنعتی | مواد | کامپیوتر